Medewerkers

Corinne

Mijn naam is Corinne Holtkamp-Kleine BSc, praktijkeigenaar.
In 1962 geboren te Enschede. Mijn opleidingen:Toegepaste Psychologie (specialisatie Arbeid & Gezondheidspsychologie, Arbozorg, Bedrijfscounseling (preventie voor en behandeling bij ziekteverzuim), Human Resource Management, Sociale Wetenschappen (Arbeid & Organisatie), Medische Basiskennis, Gezondheidszorg (HBO-V), EMDR therapie, MSc master Gezondheidspsychologie i.o. .

Mijn werkterrein is gericht op psychologische zorg en coaching waarin jarenlange ervaring.

Aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en RBCZ (koepelorganisatie/kwaliteitsregister).

AGB 94067158 / 90038254
In het AGB- register worden alleen erkende zorgverleners geregistreerd die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit register wordt beheerd door Vektis.

Valt als zorgaanbieder onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt.

KvK 87524333

Zowel ik als Arend voldoen aan de eisen die door de wet en zorgverzekeraars zijn gesteld. Voor onze hulp geldt vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

We zetten ons in om mensen weer optimaal te laten functioneren waarbij doelgerichte preventie en interventie centraal staan.

Arend (waarnemer)

Mijn naam is Arend Wissink MSc. Ook ik heb een praktijk voor psychologische ondersteuning.
Als psycholoog kan ik waarnemen voor Corinne mocht zij onverwachts uitvallen. Sessies waar gewerkt wordt met Cognitieve Gedragstherapie of EMDR kan ik voortzetten, zelf ben ik onder andere therapeut EMDR. Behalve de klinische kant heb ook ik Arbeid & Organisatie psychologie gedaan en werkervaring in leidinggevende functie en rollen. Mijn specialisatie is angst- en stemmingsproblematiek.