Medewerkers

Corinne

Mijn naam is Corinne Holtkamp-Kleine, praktijkeigenaar.
 Mijn opleidingen/ervaring:Toegepaste Psychologie BSc (specialisatie Arbeid & Gezondheidspsychologie, Arbozorg, Bedrijfscounseling (preventie voor en behandeling bij ziekteverzuim), Management, Sociale Wetenschappen, EMDR therapie, Cognitieve gedragstherapie, MSc master Gezondheidspsychologie i.o., Human Resource Management.

Aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) : lid nr 6361
RBCZ (koepelorganisatie/kwaliteitsregister) lidnr 809272R,
EZH (EerstelijnsZorgHaaksbergen), 
SPS-NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen): lid nr 227920

AGB praktijk 94067158 
AGB behandelaar  90038254
KvK 87524333

Zowel ik als  Arend voldoen aan de eisen die door de wet en zorgverzekeraars zijn gesteld. Voor onze hulp is vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk en we vallen beiden onder de wet WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

We zetten ons in om mensen weer optimaal te laten functioneren waarbij doelgerichte preventie en interventie centraal staat. 

We houden ons aan de basisprincipes die de beroepscode voorschrijft. De hulpverleners in onze praktijk gedragen zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig.

Niet tevreden over je hulpverlener? de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.htm

Arend (waarnemer)

Mijn naam is Arend Wissink MSc. Ook ik heb een praktijk voor psychologische ondersteuning.
Als psycholoog kan ik waarnemen voor Corinne mocht zij onverwachts uitvallen. Sessies waar gewerkt wordt met Cognitieve Gedragstherapie of EMDR kan ik voortzetten, zelf ben ik onder andere therapeut EMDR. Behalve de klinische kant heb ook ik Arbeid & Organisatie psychologie gedaan en werkervaring in leidinggevende functie en rollen. Mijn specialisatie is angst- en stemmingsproblematiek.