Werkgerelateerde klachten/coaching/psychologische zorg

Klachten

Het kan zijn dat je (tijdelijk) klachten ervaart in je privé leven en/of met je werk. Tijdens de intake komt er duidelijkheid wat de aard van je klachten zijn en welke aanpak het best gekozen kan worden om je te helpen. We spreken hierna af of er vervolggesprekken komen en hoe deze eruit komen te zien of dat het verstandiger is dat je doorverwezen moet worden. Schroom niet om een afspraak te maken en soms kan één gesprek je al goed vooruit helpen.

Coaching of psychologische zorg?

Psychologische zorg is erop gericht om mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.

Coaching is een vorm van gestructureerde begeleiding die er op gericht is mensen in positieve zin te veranderen en uitgaat van veranderingsmogelijkheden bij gezonde mensen.
Coaching is een doelgericht proces waarbij we op interactieve wijze een aanzet geven tot effectief gedrag. Er wordt gewerkt naar een blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Psychologische klachten

Coaching

Niet behandeld wordt:
Zware DSM-geclassificeerde psychische stoornissen