Tarieven en vergoeding

Gedeeltelijk verzekerde zorg/onverzekerde zorg

Gedeeltelijk verzekerde zorg vanuit de aanvullende verzekering (vraagt u na bij uw verzekering)

 • Intakegesprek:

  (45 min)

  €100,-
 • Individueel consult kort:

  (45 min)

  €97,-
 • Individueel consult lang:

  (75 min)

  €144,50
 • Buiten kantoortijden:
  +€20,-

Onverzekerde zorg

 • Consult coaching:

  (45 min en excl btw)

  €102,-
 • Buiten kantoortijden:
  +€20,-

Bedrijven

 

 • We verzorgen verschillende coaching trajecten in tijdsduur.
  Na afname van een intakegesprek waarbij tevens afname testen kunnen we u hierover advies geven
  We geven u graag een offerte op maat

Overig

 • Overige werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek van de cliënt, zoals contact met bedrijfsarts, het schrijven van een brief of verslag, worden apart gefactureerd tegen het geldende uurtarief

Aanvullende informatie

 1. Bij no show en te late afzegging (max 48 uur tevoren afzeggen, dit kan op ma t/m do )  | wordt het volledige consult in rekening gebracht.
 2. Tarief voor bedrijfsopdrachten:  contact  voor offerte/prijsopgaaf
 3. Vergoeding van de psychosociale consulten in deze praktijk wordt mogelijk deels vergoed via de aanvullende verzekering: raadpleeg hiervoor via de NFG site en check je  verzekering
 4. Op de factuur staat de btw apart vermeld voor coaching en bedrijfsgerelateerde trajecten.


De tarieven gelden voor alle consulten, ook voor de intake.
Ieder consult wordt gefactureerd op naam van degene voor wie het is bestemd is. De factuur betaal je binnen 7 dagen aan de praktijk en je zorgt zelf voor declaratie bij de verzekering indien dit van toepassing is. Indien het om een bedrijfsopdracht gaat wordt de factuur naar de werkgever gestuurd.

We zijn bereikbaar tussen 12:00 – 12:30 uur voor informatie en wijziging afspraken op telefoonnummer 0615586321. Buiten deze uren kan je gebruik van de voicemail maken.
Het contactformulier kan ook ingevuld worden voor informatie en mogelijk is je direct aan te melden voor een intakegesprek via het aanmeldingsformulier.

Gedeeltelijk verzekerde zorg / Onverzekerde zorg
Om uit de basisverzekering bij een psycholoog de behandeling vergoed te krijgen moet er een DSM-V psychische stoornis gediagnosticeerd worden . De behandeling valt dan onder de vergoeding van de basisverzekering. Dit is verzekerde zorg waarbij eerst de eigen bijdrage van 385,- euro aangesproken dient te worden als deze nog niet gebruikt is. Je kunt, indien wenselijk, je huisarts advies vragen bij jouw probleem en vragen waar je het best naar toe verwezen kunt worden gezien de ernst van je hulpvraag.

Als er geen sprake is van een DSM V psychische stoornis wordt geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering gegeven en val je mogelijk onder de aanvullende verzekering of heb je te maken met onverzekerde zorg. Heb je psychische last en heeft je werk er onder te leiden, kun je overwegen te overleggen met werkgever of deze je mogelijk een vergoeding kan toekennen. Vraag gerust om informatie als je hierover een vraag hebt.

In onze praktijk werken we niet met vergoedingen vanuit de basiszorg. Onze wachtlijst kunnen we om die reden dan ook kort houden. In onze praktijk wordt je niet gediagnosticeerd in verband met een vergoeding voor een zorgverzekering. Het kan zijn dat er wel testen worden afgenomen, deze zijn voor bepaling ernst van de problematiek bij moment van aanmelding en worden met je besproken. Er zijn in onze praktijk geen aantallen behandelingen waar je aan vast zit. Het is mogelijk aanspraak te kunnen maken op een aanvullende verzekering en dit gaat dit niet ten laste van je eigen zorgbijdrage. Check hiervoor jouw verzekering. Er worden hiervoor geen gegevens aan je zorgverzekering doorgegeven.

De hulp die je krijgt komt van onze professionals, onze (toegepaste- en basis) psychologen, die in onze praktijk werkzaam zijn en hebben jarenlange ervaring. We anticiperen op maat op je situatie, je staat voor ons centraal met je hulpvraag en wie zien je als de mens die je bent.

Het behandelvoorstel wordt na het intakegesprek met jou afgestemd. We bespreken met je wat het best toepasbaar is en stemmen dit ook regelmatig met je af. De huisarts kan wel of niet worden ingelicht, afhankelijk van je eigen keuze. Er wordt bij ons geen protocol gehanteerd. We staan wel achter een goede samenwerking met huis- en bedrijfsartsen en eventueel betrokken zorgverleners. Het kan prettig zijn om de huisarts op de hoogte te brengen van je situatie daar deze coordinerend is over je gezondheid. We zullen je voor intercollegiaal overleg altijd toestemming vragen.
____________

Krijg ik een vergoeding van mijn aanvullende verzekering (hiervoor heb ik geen verwijzing nodig)
Informatie over vergoedingen (vanuit de aanvullende verzekering) staat vermeld op de website van de aangesloten beroepsogananisatie. De praktijk is aangesloten bij, de RBCZ: een koepelorganisatie voor beroepsbeoefenaren (reg nr 809272R) en bij de NFG: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- vakgroep: VPMW (reg nr 206276361) en de Eerstelijns Zorg Haaksbergen.

Check op de link voor vergoeding: vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekeraar
De vergoeding wordt via de zorgverzekeraar uitgekeerd aan de cliënt. De kosten voor de consulten komen niet ten laste van het eigen risico.

Tegemoetkoming in de kosten mogelijk?
Andere mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

Werkgever
Veel werkgevers vergoeden de therapeutische-, coachings- en reintegratie trajecten als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Vraag er gerust naar. Uiteindelijk is het van belang dat het goed met je gaat en daar heeft je werkgever ook belang bij. Voor informatie kan contact opgenomen worden met de praktijk

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting
De consulten/begeleiding kan als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden als scholingskosten. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Neem voor vragen contact op met de belastingdienst.

Aftrekpost voor zelfstandigen
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dit geval is de BTW (21%) terug te vorder