Tarieven en vergoeding

Mogelijk gedeeltelijke vergoeding vanuit aanvullende zorg

Informeert u voor vergoeding bij uw aanvullende verzekering 

 • Intakegesprek plm 50 min
  110,-
 • Psychosociaal consult plm 45 min
  105,50
 • Psychosociaal consult-kort max 30 min
  67,50
 • Telefonisch consult max 15 min
  35,00
 • Psychosociaal traject 5 consulten a 45 min

  Afspraken worden meteen gepland, de factuur wordt vooraf voldaan.

  527,50
 • No show/te late afzegging, 100 % behandeltarief

Naast de consulttijd wordt er nog plm 15 min per afspraak gebruikt voor dossierverwerking

 • Alleen trajecten worden direct na het intakegesprek ingepland, waarbij de factuur vooraf wordt voldaan.

Verwijzing van huisarts
Bij een verwijzing van de huisarts betekent het niet automatisch dat u kan worden toegelaten bij Holtkamp-Kleine. We zullen per aanmelding de hulpvraag bekijken en checken of deze passend is bij onze expertise. Een kort telefonisch contact kan een onderdeel vormen van de screening.

Bedrijven:
Neemt u voor coachingstrajecten voor zowel curatief als preventieve begeleiding voor uw medewerker rustig contact op voor meer informatie over onze werkwijze. U kunt contact opnemen met ZMB-coaching Telefoon: 0629201007 of via info@zmb-coaching.nl

Overig

 • Overige werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek van de cliënt, zoals contact met bedrijfsarts, het schrijven van een brief of verslag, worden apart gefactureerd tegen het geldende uurtarief.
 
No show

Als je een afspraak niet afzegt of te laat afzegt (minder dan 48 uur), komen de kosten van deze sessie 100% geheel voor eigen rekening (no show). De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. De kosten van het consult dienen voor de eerst volgende sessie te worden betaald.

De tarieven gelden voor alle consulten, ook voor de intake.
Ieder consult wordt gefactureerd op naam van degene voor wie het is bestemd is. De factuur betaal je binnen 7 dagen aan de praktijk en je zorgt zelf voor declaratie bij de verzekering indien dit van toepassing is. Indien het om een bedrijfsopdracht gaat bezoek hiervoor www.zmb-coaching.nl

We zijn bereikbaar tussen 12:00 – 12:30 uur voor informatie en wijziging afspraken op telefoonnummer 0615586321. Buiten deze uren kan je gebruik van de voicemail maken.
Het contactformulier kan ook ingevuld worden voor informatie en mogelijk is je direct aan te melden voor een intakegesprek via het aanmeldingsformulier.

 

Gedeeltelijk verzekerde zorg / Onverzekerde zorg

De hulp die je krijgt komt van onze professionals, onze (toegepaste- en basis) psychologen, die in onze praktijk werkzaam zijn en hebben jarenlange ervaring. 

Het behandelvoorstel wordt na het intakegesprek met jou afgestemd. We bespreken met je wat het best toepasbaar is en stemmen dit met je af. De huisarts kan wel of niet worden ingelicht, afhankelijk van je eigen keuze.  We staan wel achter een goede samenwerking met huis- en bedrijfsartsen en eventueel betrokken zorgverleners. Het kan prettig zijn om de huisarts op de hoogte te brengen van je situatie daar deze coordinerend is over je gezondheid. We zullen je  hiervoor altijd toestemming vragen.
____________

In onze praktijk werken we niet met vergoedingen vanuit de basiszorg.  

Krijg ik een vergoeding van mijn aanvullende verzekering (hiervoor heb je geen verwijzing nodig)
Informatie over vergoedingen (vanuit de aanvullende verzekering) staat vermeld op de website van de aangesloten beroepsogananisatie.

Check op de link voor vergoeding: vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekeraar
De vergoeding wordt via de zorgverzekeraar uitgekeerd aan de cliënt. De kosten voor de consulten komen niet ten laste van het eigen risico.

De praktijk is aangesloten bij, de RBCZ: een koepelorganisatie voor beroepsbeoefenaren (reg nr 809272R) en bij de NFG: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- vakgroep: VPMW (reg nr 206276361) en de Eerstelijns Zorg Haaksbergen.

Onverzekerde zorg

De volgende diagnoses worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Hieronder vallen o.a.:

  • aanpassingsstoornissen
  • partnerrelatieproblemen
  • werk-gerelateerde problemen
  • ouder-kind interactie problemen

 

Tegemoetkoming in de kosten mogelijk?
Andere mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

Werkgever
Veel werkgevers vergoeden coachingstrajecten (bezoek hiervoor www.zmb-coaching.nl) als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Vraag er gerust naar. Uiteindelijk is het van belang dat het goed met je gaat en daar heeft je werkgever ook belang bij. Voor informatie kan contact opgenomen worden met de praktijk

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting
De consulten/begeleiding kan als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden als scholingskosten. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Neem voor vragen contact op met de belastingdienst.

Aftrekpost voor zelfstandigen
De kosten voor coachingsgeprekken (bezoek hiervoor www.zmb-coaching.nl) zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dit geval is de BTW (21%) terug te vorderen