Tarieven en vergoeding

Gedeeltelijk verzekerde zorg/onverzekerde zorg

Gedeeltelijk verzekerde zorg vanuit de aanvullende verzekering (vraagt u na bij uw verzekering)

 • Intakegesprek 45 min
  €105,00
 • Vervolg consult 45 min
  €99,50
 • Half vervolg consult (belcontact)
  €49.75
 • Consult 75 min
  149.50

Coaching op maat
We kunnen op een ochtend of middag een aantal uren aaneengesloten plannen om een thema te bespreken waar u advies voor zoekt of inzicht in wilt krijgen. Informeert u hiervoor telefonisch naar de kosten. 

 • Op dit moment is de wachtlijst ongeveer 3 maanden

Verwijzing van huisarts
Bij een verwijzing van de huisarts betekent het niet automatisch dat u kan worden toegelaten bij Holtkamp-Kleine. We zullen per aanmelding de hulpvraag bekijken en checken of deze passend is bij onze expertise. Een kort telefonisch contact kan een onderdeel vormen van de screening.

Bedrijven:
Neemt u voor coachingstrajecten voor zowel curatief als preventieve begeleiding voor uw medewerker rustig contact op voor meer informatie over onze werkwijze. Dit zijn andere trajecten dan de consulten zoals hierboven genoemd. We gebruiken bij ZMB-Coaching meer tijd per consult, nemen op verschillende momenten meerdere metingen af om de situatie in de gaten te houden en vooruitgang te meten, hebben contactmomenten met bedrijfsarts, huisarts en leidinggevende/HR/verzuim en werken waar nodig interactief met opdrachten. U kunt contact opnemen met ZMB-coaching Telefoon: 0629201007 of via info@zmb-coaching.nl

Overig

 • Overige werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek van de cliënt, zoals contact met bedrijfsarts, het schrijven van een brief of verslag, worden apart gefactureerd tegen het geldende uurtarief

Aanvullende informatie
Bij no show en te late afzegging (max 48 uur tevoren afzeggen, dit kan op ma t/m do )  | wordt het volledige consult in rekening gebracht.

De bovenstaande tarieven gelden voor alle consulten, ook voor de intake.
Ieder consult wordt gefactureerd op naam van degene voor wie het is bestemd is. De factuur betaal je binnen 7 dagen aan de praktijk en je zorgt zelf voor declaratie bij de verzekering indien dit van toepassing is. Indien het om een bedrijfsopdracht gaat bezoek hiervoor www.zmb-coaching.nl

We zijn bereikbaar tussen 12:00 – 12:30 uur voor informatie en wijziging afspraken op telefoonnummer 0615586321. Buiten deze uren kan je gebruik van de voicemail maken.
Het contactformulier kan ook ingevuld worden voor informatie en mogelijk is je direct aan te melden voor een intakegesprek via het aanmeldingsformulier.

Gedeeltelijk verzekerde zorg / Onverzekerde zorg

In onze praktijk werken we niet met vergoedingen vanuit de basiszorg. . Onze wachtlijst kunnen we om die reden dan ook kort houden. In onze praktijk wordt je niet gediagnosticeerd, het kan zijn dat er wel metingen worden afgenomen, deze zijn voor bepaling ernst van de problematiek bij moment van aanmelding en worden met je besproken. Er zijn in onze praktijk geen aantallen behandelingen waar je aan vast zit. 

De hulp die je krijgt komt van onze professionals, onze (toegepaste- en basis) psychologen, die in onze praktijk werkzaam zijn en hebben jarenlange ervaring. 

Het behandelvoorstel wordt na het intakegesprek met jou afgestemd. We bespreken met je wat het best toepasbaar is en stemmen dit met je af. De huisarts kan wel of niet worden ingelicht, afhankelijk van je eigen keuze.  We staan wel achter een goede samenwerking met huis- en bedrijfsartsen en eventueel betrokken zorgverleners. Het kan prettig zijn om de huisarts op de hoogte te brengen van je situatie daar deze coordinerend is over je gezondheid. We zullen je  hiervoor altijd toestemming vragen.
____________

Krijg ik een vergoeding van mijn aanvullende verzekering (hiervoor heb je geen verwijzing nodig)
Informatie over vergoedingen (vanuit de aanvullende verzekering) staat vermeld op de website van de aangesloten beroepsogananisatie. De praktijk is aangesloten bij, de RBCZ: een koepelorganisatie voor beroepsbeoefenaren (reg nr 809272R) en bij de NFG: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- vakgroep: VPMW (reg nr 206276361) en de Eerstelijns Zorg Haaksbergen.

Check op de link voor vergoeding: vergoedingsmogelijkheden vanuit de zorgverzekeraar
De vergoeding wordt via de zorgverzekeraar uitgekeerd aan de cliënt. De kosten voor de consulten komen niet ten laste van het eigen risico.

Tegemoetkoming in de kosten mogelijk?
Andere mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

Werkgever
Veel werkgevers vergoeden coachingstrajecten (bezoek hiervoor www.zmb-coaching.nl) als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Vraag er gerust naar. Uiteindelijk is het van belang dat het goed met je gaat en daar heeft je werkgever ook belang bij. Voor informatie kan contact opgenomen worden met de praktijk

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting
De consulten/begeleiding kan als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden als scholingskosten. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Neem voor vragen contact op met de belastingdienst.

Aftrekpost voor zelfstandigen
De kosten voor coachingsgeprekken (bezoek hiervoor www.zmb-coaching.nl) zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dit geval is de BTW (21%) terug te vorderen