Toelichting zorgaanbod

Cognitieve gedragstherapie

Je denken en handelen

Je denken en doen heeft invloed op je dagelijks leven. Het kan gebeuren dat je door een situatie in een negatieve spiraal terecht komt. Een gebeurtenis kan iemand nare gevoelens geven en een bepaald gedrags- en denkpatroon bezorgen. Je kunt dan door een “gekleurde bril” gaan kijken waardoor je dingen anders ziet dan dat ze eigenlijk zijn. Het zijn vaak niet de gebeurtenissen zelf die een mens vervelende gevoelens bezorgt, maar de wijze hoe men er tegen aan kijkt en hoe men er dan vervolgens mee om gaat. Problemen kunnen dan plotseling en in grote mate op je af komen. Het kan variëren van lichte tot kritieke situaties. Soms lukt het niet om met de spanning om te gaan of om iets aan de situatie te veranderen. De gevolgen zijn voor ieder verschillend, maar zijn meestal niet prettig.

Je wordt geholpen om problematische gedachten om te zetten in helpende gedachten en wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘G-schema’, oftewel de 5 G’s:

Gebeurtenis  >  Gedachten  >  Gevoelens  >  Gedrag  >  Gevolg

Dit G-schema wordt gebruikt om te achterhalen waar je gedrag vandaan komt. We richten ons op het heden en de toekomst. Samen kunnen we ontdekken waar je denkgewoonten zijn ontstaan en waar je als mens veel last van kunt hebben. We gaan samen werken aan een objectievere kijk op je gevoelens en waarnemingen. Als je deze anders kunt interpreteren, dan kun je je gedrag veranderen en daarmee ook je gevoel. Zo kun je met hulp een positievere kijk op situaties krijgen.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan hulp bij vele soorten problemen als: prikkelbaarheid, gespannenheid, eetproblemen, slaapproblemen, onzekerheid, vermoeidheid, angsten, enz.

We werken aan:

* Het vergroten van je inzicht in je eigen functioneren: wat zijn je sterke en zwakke kanten?
* Ontdekken in welke mate je beperkingen ervaart in je dagelijkse leven die je beïnvloeden, hoe je hiermee om kunt gaan en wat je er mogelijk aan kunt doen
* Aandacht voor belasting en belastbaarheid: zorgen voor een goede energieverdeling en het stellen van realistische doelen.
* Je omgeving kunnen uitleggen wat het hebben jouw klachten in de praktijk voor jou betekent

Individuele psychische zorg

Als je na een nachtje slapen je nog niet veel beter voelt, is het misschien toch eens tijd dat je over je probleem praat en hier hulp voor zoekt. Er gebeuren dingen in je leven waardoor je het soms even allemaal niet meer ziet zitten. Dat overkomt iedereen wel eens.
Soms weet je duidelijk wat er aan de hand is en soms kun je de vinger er niet helemaal op leggen, maar je ervaart wel klachten.

Maakt rustig een afspraak. Door een afspraak te maken kunnen we je helpen zaken weer op een rijtje te brengen, je meer grip op je leven krijgt en je klachten verminderen/verdwijnen. Je kunt terecht met vele hulpvragen, klein of groot, maar schaam je vooral niet om het bespreekbaar te maken.

Met een klein aantal gesprekken kom je vaak al weer vooruit, voel je je sterker en meer in staat om de draad weer op te pakken.

Gebrek aan zelfvertrouwen en waardering

Bij gebrek aan zelfvertrouwen ervaar je te weinig vertrouwen op en in jezelf. Je hebt er geen vertrouwen in dat je iets tot een goed einde kunt brengen. Je onderschat meestal de mogelijkheden in jezelf. Je gaat dan de taak snel uit de weg of je inzet is niet zo groot als je ergens aan begint.

De oorsprong kan liggen in het feit als je niet hebt geleerd hoe je problemen zelf kunt oplossen. Misschien ben je wel niet geaccepteerd zoals je bent en heb je weinig trots gevoeld.
Je hebt eigenschappen als persoon waardoor je wellicht wat passief bent en geneigd bent makkelijker daardoor op een ander te leunen. Op deze manier leer je zelf niet hoe dingen gaan en dat je deze zelf ook kunt. Jammer is dan dat je ook het schouderklopje en de complimenten niet krijgt die je juist zo goed kunnen doen.

Je hebt in je leven zelfvertrouwen nodig om de problemen en opdrachten in je leven aan te kunnen en op te kunnen pakken, waarbij je echt niet overal goed in hoeft te zijn. Je kunt er achter komen door je zeflvertrouwen te vergroten en meer positieve gedachten toe te laten.

Het is van belang dat je zorgt dat je jezelf beter leert kennen, wat je sterke en minder sterke punten zijn. Vaardigheden kun je leren en je hoeft niet alles even goed te beheersen. Als iets wel goed gaat heb je de volgende keer meer moed om het nog eens te doen.

Als je het zelf niet goed kunt oppakken, zoek dan hulp. We gaan samen ontdekken waar je zelfvertrouwen van kan groeien zodat je in een positieve spiraal terecht komt en minder kritisch naar je zelf kijkt.

Slecht grenzen kunnen stellen

Het kunnen aangeven van je grenzen is een belangrijke vaardigheid. Het missen hiervan kan verschillende oorzaken hebben. Als je hier meer inzicht in krijgt, kun je met hulp ander functioneel gedrag aanleren dat goed toepasbaar is. 
Om je grenzen te kunnen aangeven, zul je eerst moeten herkennen welke signalen je krijgt.

Regelmatig komt het voor dat je graag aardig, vriendelijk, lief, leuk, gerespecteerd, gewaardeerd en/of normaal gevonden wilt worden, maar hierbij loop je de kans jezelf een beperking op te leggen en dreig je aan jezelf voorbij te gaan. Het stellen van grenzen heeft namelijk alles te maken met jezelf kunnen of durven te zijn.

Herkenbaar is bijvoorbeeld het vertonen van “pleasegedrag”, het over je heen laten lopen en niet goed voor jezelf opkomen. Het kan zijn dat  je bang bent voor een afwijzing van een ander.

Niet voor jezelf opkomen kan een aantal oorzaken hebben. Je vindt jezelf misschien niet belangrijk genoeg of goed genoeg. Het kan zijn dat je in je jeugd te horen kreeg dat je niet goed genoeg was of iets niet kon.

We werken eraan dat je weer terecht komt in een gezonde gespreksvoering waarin je de benodigde gespreksvaardigheden kunt gebruiken en waarmee je voor jezelf kunt op komen.

Burn-out

Je voelt je al een tijdje niet fijn op je werk. Wat is er aan de hand? Ligt de lat misschien te hoog, kun je moeilijk nee zeggen of heb je een slechte balans tussen je werk en je prive leven? Of ligt het misschien meer bij de inhoud van je werktaken, zijn deze wel duidelijk genoeg voor je of voelt je werkklimaat misschien niet goed? Soms zit je team je behoorlijk dwars, spelen er conflicten of is de sfeer slecht en hoe ga jij hier als persoon mee om?
Dit zijn maar een paar mogelijkheden, maar er kunnen vele oorzaken genoemd worden waardoor je niet lekker in je vel zit.

Waar heb je dan last van; heb je een Burn-out, ben je overspannen of voel je je tijdelijk gestresst?
Als de accu echt helemaal leeg is en je elastiekje is geknapt, dan zou je wel eens een burn-out kunnen hebben. Belangrijk is dat we dit snel aanpakken voordat je je nog meer achteruit voelt gaan. Er ontstaat een probleem als je belasting hoger is dan je belastbaarheid. Je merkt dat je vergeetachtigheid wordt, snel prikkelbaar bent en je slecht kunt concentreren. Het ontstaat geleidelijk, maar negeer deze signalen niet. Het kan best zijn dat je je gestresst of overspannen voelt, maar laat het niet te ver doorschieten waarbij je volledig uitgeput raakt, want dan is een burnout vaak een feit.
De meest voorkomende klachten bij een burn-out zijn uitputting, niet meer op kunnen laden, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie, kwaadheid, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer toe kunnen komen.
Daarnaast kunnen er ook pijnklachten voorkomen zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn.

Stress

Ieder mens heeft vroeg of laat wel eens met stress te maken. Stress is een spanning die je voelt voor bijvoorbeeld een examen, een sollicitatiegesprek of andere spannende gebeurtenissen. Deze spanning of stress zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren of juist geconcentreerd kunt werken aan een lastige klus. Als de klus klaar is, of de spannende gebeurtenis voorbij is, gaat de spanning vanzelf weer weg. Deze spanning hoort bij het leven en is gezond.

Wat is het verschil tussen stress, overspannenheid en een burn-out?
Wanneer is het geen gewone spanning meer, maar voel je overspannenheid? Dit is niet zo heel precies vast te stellen. Als spanningen maar lang genoeg duren, dan kan een mens overspannen raken en wordt je blijvend onrustig.

Het verschil tussen overspannenheid (overwerktheid) en burn-out kenmerkt zich doordat overspannenheid sneller om te buigen is. Als de oorzaak van de spanningen wordt weggenomen kun je in het algemeen weer normaal functioneren. Bij een Burn-out werkt dit anders. Bij een burn-out wordt het energieniveau aangetast, meestal het gevolg van maandenlange soms zelfs jarenlange spanningen. Je lichaam functioneert niet meer goed en je voelt je mentaal opgebrand.

Om het samen te vatten, met een lichte vorm van stress kun je nog prima werken, bij overspannenheid is het oppassen geblazen, en bij burn-out voel je je opgebrand en lukt het werken niet meer. Belangrijk is om tijdig hulp in te schakelen. Hoe langer iets duurt des te lastiger is het om het om te buigen, wat niet wil zeggen dat dit niet lukt, maar het kost vaak meer tijd.

Ik help je inzichten te krijgen hoe je je eigen grenzen kunt bewaken, je energie weer terug kunt krijgen en leren nee te zeggen daar waar het nodig is.

Overspannenheid

Men raakt niet zomaar overspannen. Spanning ervaren wel elke dag wel eens en dat hoeft niet altijd onplezierig te zijn. Spanning zorgt voor alertheid, beter prestaties en dat zaken goed lopen bijvoorbeeld in je gezin en op je werk.

Het wordt anders als je te veel hooi op je vork neemt en dat kan wel tot spanningen leiden waar je last van krijgt. Denk hierbij aan het opnemen van meer taken dan je aankan thuis of op je werk. Het kan zijn dat je relatie niet lekker loopt, dat er spanningen zijn op je werk, met je kinderen, je sociale relaties, maar ook door overlijden van dierbaren of een ongeluk.

Je kunt de grip kwijtraken en hierdoor allerlei mentale en fysieke gezondheidsklachten krijgen waardoor je niet meer goed kunt functioneren, niet thuis en niet meer op je werk. Je bent dan overspannen geraakt. Je hebt een kort lontje, slaapt slecht en voelt je erg moe. Als je geen rust neemt en niets aan de situatie verandert kun je een burn-out krijgen.

Belangrijk is dat je tijdig je grenzen ontdekt en hulp zoekt voordat het mis gaat.

Coaching

Coaching is een vorm van gestructureerde begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen en uitgaat van veranderingsmogelijkheden bij gezonde mensen. Er wordt gewerkt naar een blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Coaching moet niet verward worden met therapie. Deze begeleiding is erop gericht om mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.

Coaching is een doelgericht proces waarbij we op interactieve wijze een aanzet geven tot effectief gedrag door

-bewustwording en persoonlijke groei
-vergroten van zelfvertrouwen
-ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan relatiecoaching, problemen in je werkveld, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanvragen, ontwikkelen van vaardigheden en competenties, structureren en organiseren.

Bel, mail of app rustig om te overleggen welke mogelijkheden er zijn

EMDR

Behandeling van angsten en trauma’s

De meest succesvolle en veelvoorkomende behandeling van angst is de EMDR-therapie

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een zeer effectieve behandelmethode. Hiermee kunnen ingrijpende gebeurtenis(sen), die bijvoorbeeld angsten kunnen veroorzaken,  verwerkt worden. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Heftige emoties horen bij een traumatische herinnering, ook levendige beelden en de fysieke reacties daarop.  Deze herinneringen herhalen zich keer op keer waar je flink last van kunt hebben. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terug brengen, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Tijdens de sessie zijn vaak al resultaten merkbaar. Eenvoudige angsten helen al na 2 of 3 sessies, complexe angsten, ernstige trauma’s e.d. hebben meerdere sessies nodig.

Toepassing bij:

 • emotionele verwaarlozing
 • klachten voortkomend uit de jeugd
 • nare medische ervaringen
 • werk gerelateerde gebeurtenissen
 • pesten
 • depressies
 • misbruik
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • verkeersongeval
 • inbraak
 • paniekaanvallen
 • angsten
 • fobieën
 • straat- of hoogtevrees
 • dwanggedachtes

Maak het jezelf niet moeilijk

Soms is het best lastig een drempel over te gaan om een afspraak te maken, maar deze stap is nodig om een situatie te kunnen veranderen. Als je niet lekker in je vel zit, kan dat leiden tot bijvoorbeeld angstgevoelens, depressie of een burn-out, maar ook tot lichamelijke klachten, zoals een opgejaagd gevoel, spierpijn, en hoofdpijn. Wees zuinig op je gezondheid.

Uiteindelijk wil je graag geholpen worden om vooruit te komen!